Projekty pre školy

S vymýšlaním a realizácií projektov pre školy máme bohaté skúsenosti. Radi pre Vás pripravýme zaujímavé projekty na získaníe finančých prostriedkov, materiálneho vybavenia či skvalitnenie vyučovacieho procesu či celkové zlepšenie kvality školy a jej povedomia vo verejnosti.